Aktualności

Informacja dla Rodziców

 

UWAGA RODZICE

na podstawie §18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach, w związku z wystąpieniem zdarzenia mogącego zagrażać zdrowiu dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku

(informacja o pozytywnych wynikach testów na COVID-19
w naszej placówce i ustalenia SANEPIDU)
w porozumieniu z Organem Prowadzącym placówkę
informujemy o zawieszeniu prowadzenia zajęć w placówce w dniach 2.11 – 6.11.2020r.

Dyrektor Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty”

Ewelina Pszczółkowska

 

V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 

V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

POD PATRONATEM MIASTA OTWOCK

 

,,LEŚNE SKRZATY I JESIENNY WIDOK      Z PRZEDSZKOLNEGO OKNA

 

Serdecznie zapraszamy dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat oraz nauczycieli i opiekunów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego organizowanego

z okazji Jesieni przez Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” w Otwocku pod patronatem Miasta Otwock. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy płaskiej dowolną techniką plastyczną.

                                                                                                      

 

REGULAMIN

 

V POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

POD PATRONATEM MIASTA OTWOCK

 

 ,,LEŚNE SKRZATY I JESIENNY WIDOK  Z PRZEDSZKOLNEGO OKNA

 

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” w Otwocku,
 2. Kochanowskiego 6.

 

CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie zdolności plastycznych.
 2. Pobudzenie wyobraźni dziecięcej.
 3. Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat, których zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej.
 2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

I – dzieci 3-4 letnie,

II – dzieci 5-6 letnie.

 1. Prace mogą być wykonane dowolną PŁASKĄ techniką plastyczną (np. rysunek, kolaż, wyklejanka itd.) w dowolnym formacie. Obraz nie może być pracą przestrzenną.
 2. Oceny prac uczestników dokona jury wyłonione w placówce. Ocenie podlegać będzie:

                   - samodzielność wykonania pracy,

                   - zgodność tematyczna,

                   - pomysłowość autora.

 1. Praca jest wykonywana indywidualnie, obraz nie może być pracą zespołową. Każda praca musi zawierać metryczkę (imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).
 2. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie 5 prac.
 3. Regulamin konkursu jest dostępny również na stronie internetowej www.przedszkole10.com.pl , a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 022 779-37-12, bądź mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

ZGŁOSZENIA I TERMINY

 1. Prace wraz z wypełnioną metryczką i dopiskiem ,,Konkurs” należy przesłać na adres

Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” ul. Kochanowskiego 6 05-400 Otwock

lub dostarczyć bezpośrednio do placówki  w godzinach 7.00-17.00.

 1. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 06 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace można dostarczać osobiście do placówki i pozostawić w wyznaczonym miejscu. Prace wysyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników nastąpi 12 listopada 2020 roku na stronie internetowej przedszkole10.com.pl.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Ponadto zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień.
 3. Każdy laureat konkursu otrzyma dyplom za uczestnictwo i podziękowanie dla nauczyciela.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania danych osobowych, wizerunku oraz prac w formie zdjęcia w prasie, na stronie internetowej oraz fanpejdżu Przedszkola Nr 10 ,,Leśne Skrzaty”.
 5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz klauzuli:

       Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Koordynator konkursu

Monika Wicik

 

 

V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

POD PATRONATEM MIASTA OTWOCK

,,LEŚNE SKRZATY I JESIENNY WIDOK  Z PRZEDSZKOLNEGO  OKNA

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka)  w konkursie „Leśne Skrzaty i jesienny widok z przedszkolnego okna” organizowanym przez Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulamin konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału
w konkursie „Leśne Skrzaty i jesienny widok z przedszkolnego okna” Jestem  świadomy/ma, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej przedszkola do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter  nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

Wyrażam  zgodę na publikację pracy/projektu  mojego dziecka wraz z oznaczeniem  Jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.

……………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych  osobowych jest Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie „Leśne Skrzaty i jesienny widok z przedszkolnego okna”  zgodnie  z  udzieloną przez Państwa zgodą oraz  regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza dane na bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

…………………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna dziecka)

 

 

……………………………………………………..

(podpis nauczyciela)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy Rodzice

serdecznie dziękujemy za życzenia,

piękne słowa, które usłyszałyśmy dziś od naszych przedszkolaków.

 

 

Informacja dla Rodziców

 

 

Drodzy Rodzice

to są aktualne adresy mailowe do kontaktu z nauczycielami grup:

Motylki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biedronki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pszczółki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jeżyki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Bezpieczeństwo danych RODO

Bezpieczeństwo danych RODO
Podstawowe informacje.
 
Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje 
dotyczące Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce. 
 
Administratorem danych osobowych jest:
Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku  Reprezentowana przez Dyrektora Panią Ewelinę Pszczółkowską
 
Obecnie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z przepisami RODO) w naszej placówce jest:
pani Bożena Marchel - Potrzuska, 
Podajemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
numer telefonu: 502099840.
 
Informujemy, że:
1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Przedszkola adekwatnie do zakresu obowiązków.
2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa. 
4. Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).
5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.
 

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

  © 2020 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic